وحدة:Cite/quall

يمكن إنشاء صفحة توثيق الوحدة في وحدة:Cite/quall/شرح

local Table = {}	
Table[522039] = {{'P717'}}--Minor Planet Center observatory code
--Table[648625] = {{'P2671'}}--Google Knowledge Graph identifier
Table[14005] = {{'P982'}}--MusicBrainz area ID
Table[36578] = {{'P227','معرف ملف استنادي متكامل'}}
Table[54919] = {{'P214','معرف ملف استنادي دولي افتراضي'}}
Table[63056] = {{'P535'}}
Table[82575] = {{'P815'}}--ITIS
Table[136736] = {{'P590'}}--GNIS Geographic Names Information System
Table[278487] = {{'P662'}}--PubChem
Table[423048] = {{'P213','معرف المحدد المعياري الدولي للأسماء'}}-- ISNI
Table[744089] = {{'P536'}}--ATP
Table[948442] = {{'P597'}}--identifier for a female tennis player per WTA
Table[1128537] = {{'P1986'}}
Table[6593799] = {{'P652'}}-- FDA Substance Registration System — Unique Ingredient Identifier
Table[2494649] = {{'P245','معرف قائمة اتحاد أسماء الفنانين'}}
Table[2664168] = {{'P1296'}}--Great Catalan Encyclopedia
Table[4026990] = {{'P716'}}--JPL Small-Body Database ID
Table[26833494] = {{'P764'}}
Table[26842998] = {{'P764'}}
Table[26857949] = {{'P764'}}
Table[26878024] = {{'P764'}}
Table[26882286] = {{'P764'}}
Table[26883285] = {{'P764'}}
Table[26902153] = {{'P764'}}
Table[26914343] = {{'P764'}}
Table[26919685] = {{'P764'}}
Table[5375741] = {{'P1417'}}
Table[1967250] = {{'P1438'}}
Table[14580059] = {{'P536'}}--ATP website
Table[14580067] = {{'P597'}}
Table[15222191] = {{'P268','معرف المكتبة الوطنية الفرنسية '}}
Table[15241312] = {{'P646'}}-- Freebase
Table[18002875] = {{'P1447'}}
Table[18693731] = {{'P2574'}}-- National-Football-Teams.com
Table[21519808] = {{'P2574'}}-- National-Football-Teams.com
Table[25354282] = {{'P627'}}-- IUCN-ID
Table[2578548] = {{'P960'}}--Tropicos
Table[22235911] = {{'P2685'}}
Table[14580049] = {{'P599'}}
Table[223041] = {{'P599'}}
Table[3610461] = {{'P3857'}}
Table[6042926] = {{'P1771'}}
Table[11789729] = {{'P1207','NUKAT'}}
Table[13219454] = {{'P244','مستندات مكتبة الكونغرس'}}
Table[13550863] = {{'P691','Czech National Authority Database'}}
Table[1373513] = {{'P1263','إن إن دي بي'}}
Table[1428658] = {{'P3866','Gewässerkennzahl'}}
Table[16744133] = {{'P1280','CONOR'}}
Table[16889143] = {{'P1015','BIBSYS id'}}
Table[18575559] = {{'P1714','Journalisted ID'}}
Table[18785969] = {{'P1711','British Museum person-institution thesaurus'}}
Table[19366588] = {{'P1741','Common Thesaurus of Audiovisual Archives'}}
Table[19896851] = {{'P1890','Collective Catalog of Bibliographic Authorities of Chile'}}
Table[19896884] = {{'P1966','Bibliographic Catalog of the National Library of Chile'}}
Table[19936479] = {{'P1919','Más información,mejor educación'}}
Table[19938912] = {{'P268','BNF authorities'}}
Table[20644485] = {{'P1992','Plazi taxon treatment ID'}}
Table[22975461] = {{'P2558','Autores.uy'}}
Table[2553334] = {{'P349','Web NDL Authorities'}}
Table[2597810] = {{'P269','النظام الجامعي للتوثيق'}}
Table[27827683] = {{'P3361','PictoRight ID'}}
Table[29433586] = {{'P3946','Q29433586'}}
Table[29861311] = {{'P3430','SNAC'}}
Table[29896325] = {{'P1225','معرف المحفوظات الوطنية'}}
Table[32075787] = {{'P2428','RePEc Author Service'}}
Table[32079336] = {{'P4096','Economics Departments,Institutes and Research Centers in the World'}}
Table[3294867] = {{'P2163','Faceted Application of Subject Terminology'}}
Table[3873059] = {{'P2687','National Bibliography Number'}}
Table[6538410] = {{'P2672','Code System for Administrative-territory Division Objects and Settlements'}}
Table[8342938] = {{'P1273','Name and Title Authority File of Catalonia'}}

Table[10726338] = {  
	{'P1739','سايني'},
	{'P2409','سايني'},
	{'P271','سايني'},
	}

Table[22916615] = {
	{ 'P1823','Bibliothèque et Archives nationales du Québec identifier'},
	{ 'P3280','Bibliothèque et Archives nationales du Québec identifier'},
	}
	
Table[922063] = {
	{ 'P2008','المؤشر الدولي لأسماء النباتات'},
	{ 'P586','المؤشر الدولي لأسماء النباتات'},
	{ 'P961','المؤشر الدولي لأسماء النباتات'},
	}

Table[37312] = {{'P345'
	,'معرِّف قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت'
	,'[https://tools.wmflabs.org/wikidata-externalid-url/?p=345&url_prefix=http://www.imdb.com/&id=$1 http://www.imdb.com/&id=$1]'
	}}
	
Table[936] = {
	{ "P1282" , "خريطة الشارع المفتوحة" , "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/$1"},
	{ "P402" , "خريطة الشارع المفتوحة" , "https://www.openstreetmap.org/relation/$1"},
	}
Table[963517] = {
	{ "P2485" , "Fashion Model Directory" , "http://www.fashionmodeldirectory.com/photographers/$1"},
	{ "P2413" , "Fashion Model Directory" , "http://www.fashionmodeldirectory.com/magazines/$1"},
	{ "P2486" , "Fashion Model Directory" , "http://www.fashionmodeldirectory.com/brands/$1"},
	{ "P2412" , "Fashion Model Directory" , "http://www.fashionmodeldirectory.com/designers/$1"},
	{ "P2266" , "Fashion Model Directory" , "http://www.fashionmodeldirectory.com/models/$1"},
	}
Table[3353146] = {
	{ "P1820" , "Open Food Facts" , "https://world.openfoodfacts.org/additive/$1"},
	{ "P1821" , "Open Food Facts" , "https://world.openfoodfacts.org/category/$1"},
	}
Table[3362041] = {
	{ "P2108" , "Kunstindeks Danmark" , "https://www.kulturarv.dk/kid/VisVaerk.do?vaerkId=$1"},
	{ "P1138" , "Kunstindeks Danmark" , "https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=$1"},
	}
Table[3456275] = {
	{ "P477" , "Canadian Register of Historic Places" , "http://www.historicplaces.ca/en/rep-reg/place-lieu.aspx?id=$1"},
	{ "P477" , "Canadian Register of Historic Places" , "http://www.historicplaces.ca/fr/rep-reg/place-lieu.aspx?id=$1"},
	}
Table[3456276] = {
	{ "P633" , "Cultural heritage register of Quebec" , "http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=$1&type=bien"},
	{ "P2592" , "Cultural heritage register of Quebec" , "http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&type=pge&id=$1"},
	}
Table[3892772] = {
	{ "P1047" , "Catholic-Hierarchy.org" , "http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/b$1.html"},
	{ "P1866" , "Catholic-Hierarchy.org" , "http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/d$1.html"},
	}
Table[4357006] = {
	{ "P2346" , "إلونيت" , "http://www.elonet.fi/fi/elokuva/$1"},
	{ "P2387" , "إلونيت" , "http://www.elonet.fi/fi/henkilo/$1"},
	}
Table[10846831] = {
	{ "P2088" , "Crunchbase" , "https://www.crunchbase.com/organization/$1"},
	{ "P2087" , "Crunchbase" , "https://www.crunchbase.com/person/$1"},
	}
Table[13425499] = {
	{ "P3884" , "Tilastopaja" , "http://www.tilastopaja.net/db/at.php?Sex=1&ID=$1"},
	{ "P3882" , "Tilastopaja" , "http://www.tilastopaja.net/db/at.php?Sex=2&ID=$1"},
	}
Table[18063533] = {
	{ "P1473" , "NUPILL Literatura Digital" , "http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/autores/?id=$1"},
	{ "P1474" , "NUPILL Literatura Digital" , "http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/documentos/?id=$1"},
	}
Table[18342406] = {
	{ "P2648" , "CQ Ranking" , "http://www.cqranking.com/men/asp/gen/race.asp?raceid=$1"},
	{ "P2709" , "CQ Ranking" , "http://www.cqranking.com/women/asp/gen/rider.asp?riderid=$1"},
	{ "P2708" , "CQ Ranking" , "http://www.cqranking.com/women/asp/gen/race.asp?raceid=$1"},
	{ "P1541" , "CQ Ranking" , "http://www.cqranking.com/men/asp/gen/rider.asp?riderid=$1"},
	}
Table[20900436] = {
	{ "P2064" , "KNApSAcK" , "http://kanaya.naist.jp/knapsack_jsp/information.jsp?sname=C_ID&word=$1"},
	{ "P2064" , "KNApSAcK" , "http://identifiers.org/knapsack/$1"},
	}
Table[21745613] = {
	{ "P1663" , "برو سايكلنج ستاتس" , "http://www.procyclingstats.com/rider/$1"},
	{ "P2328" , "برو سايكلنج ستاتس" , "http://www.procyclingstats.com/team/$1"},
	{ "P2327" , "برو سايكلنج ستاتس" , "http://www.procyclingstats.com/race/$1"},
	}
Table[22344607] = {
	{ "P2526" , "directory of federal heritage designations" , "http://www.pc.gc.ca/apps/dfhd/page_nhs_fra.aspx?id=$1"},
	{ "P2526" , "directory of federal heritage designations" , "http://www.pc.gc.ca/apps/dfhd/page_nhs_eng.aspx?id=$1"},
	}
Table[22697075] = {
	{ "P2188" , "BiblioNet.gr" , "http://www.biblionet.gr/author/$1"},
	{ "P2189" , "BiblioNet.gr" , "http://www.biblionet.gr/com/$1"},
	{ "P2187" , "BiblioNet.gr" , "http://www.biblionet.gr/book/$1"},
	}
Table[23018437] = {
	{ "P1430" , "Open Plaques" , "http://openplaques.org/people/$1"},
	{ "P1893" , "Open Plaques" , "http://openplaques.org/plaques/$1"},
	}
Table[21776837] = {{ "P2424" , "Berlin cultural heritage database" , "http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/liste_karte_datenbank/de/denkmaldatenbank/daobj.php?obj_dok_nr=$1"}}
Table[206316] = {{ "P2761" , "Research Papers in Economics" , "http://econpapers.repec.org/article/$1"}}
Table[337201] = {{ "P2080" , "AcademiaNet" , "http://www.academia-net.de/profil/$1"}}
Table[468215] = {{ "P593" , "HomoloGene" , "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/homologene?term=$1"}}
Table[809825] = {{ "P347" , "Joconde" , "http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=$1"}}
Table[809830] = {{ "P380" , "Base Mérimée" , "http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=$1"}}
Table[830106] = {{'P1566','معرف الاسم الجغرافي جيونيمز', "http://geonames.org/$1"}}-- GeoNames
Table[856636] = {{ "P721" , "OKATO" , "http://classif.spb.ru/classificators/view/okt.php?st=A&kr=1&kod=$1"}}
Table[1050232] = {{ "P2940" , "Catalogus Professorum Rostochiensium" , "http://cpr.uni-rostock.de/metadata/cpr_person_$1"}}
Table[1070969] = {{ "P1899" , "ليبري فوكس" , "https://librivox.org/author/$1"}}
Table[1538807] = {{ "P959" , "أنواع الثدييات في العالم" , "http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/browse.asp?s=y&id=$1"}}
Table[1681293] = {{ "P809" , "World Database on Protected Areas" , "https://protectedplanet.net/$1"}}
Table[2111979] = {{ "P3409" , "Professorenkatalog der Universität Leipzig" , "https://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/leipzig/$1/"}}
Table[2246990] = {{ "P3405" , "Nederlands Soortenregister" , "http://www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/species/nsr_taxon.php?id=$1"}}
Table[2451336] = {{ "P723" , "Digital Library for Dutch Literature" , "http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=$1"}}
Table[2876688] = {{ "P1901" , "BALaT" , "http://balat.kikirpa.be/people.php?priref=$1"}}
Table[2886420] = {{ "P640" , "Léonore database" , "http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/leonore_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=COTE&VALUE_1=$1"}}
Table[2886424] = {{ "P481" , "Palissy database" , "http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=$1"}}
Table[3063240] = {{ "P4058" , "FINESS" , "http://finess.sante.gouv.fr/finess/jsp/actionDetailEtablissement.do?noFiness=$1"}}
Table[4043924] = {{ "P2826" , "Megogo.net" , "http://megogo.net/ua/view/$1"}}
Table[4330203] = {{ "P764" , "OKTMO" , "http://classif.spb.ru/classificators/view/tma.php?st=A&kr=1&kod=$1"}}-- OKTMO identifier
Table[4824241] = {{ "P3008" , "Australian Heritage Database" , "http://www.environment.gov.au/cgi-bin/ahdb/search.pl?mode=place_detail;place_id=$1"}}
Table[5687720] = {{ "P2062" , "Hazardous Substances Data Bank" , "http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/r?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+$1"}}
Table[5972440] = {{ "P2930" , "INSPIRE-HEP" , "https://inspirehep.net/author/profile/$1"}}
Table[6754185] = {{ "P2914" , "Mapping the Practice and Profession of Sculpture in Britain and Ireland 1851–1951" , "http://sculpture.gla.ac.uk/view/person.php?id=$1"}}
Table[6936720] = {{ "P2941" , "Munk's Roll" , "http://munksroll.rcplondon.ac.uk/Biography/Details/$1"}}
Table[7095760] = {{ "P1320" , "الشركات المفتوحة" , "https://opencorporates.com/companies/$1"}}
Table[7585771] = {{ "P1212" , "Atlas" , "http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&idNotice=$1"}}
Table[7866379] = {{ "P1978" , "قاعدة البيانات الوطنية للمغذيات بوزارة الزراعة الأمريكية" , "http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list?qlookup=$1&format=Full"}}
Table[7999828] = {{ "P2410" , "WikiPathways" , "http://wikipathways.org/index.php/Pathway:$1"}}
Table[10684881] = {{ "P1316" , "Svensk mediedatabas" , "http://smdb.kb.se/catalog/id/$1"}}
Table[13481868] = {{ "P539" , "Muséofile" , "http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/museo_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=$1"}}
Table[14408490] = {{ "P732" , "BGS Lexicon of Named Rock Units" , "https://www.bgs.ac.uk/Lexicon/lexicon.cfm?pub=$1"}}
Table[15271528] = {{ "P1045" , "Sycomore" , "http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=$1"}}
Table[16626729] = {{ "P3376" , "Crossroads Bank for Enterprises" , "http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=$1"}}
Table[16958215] = {{ "P3151" , "iNaturalist" , "http://www.inaturalist.org/taxa/$1"}}
Table[17000625] = {{ "P2967" , "Queensland Heritage Register" , "https://environment.ehp.qld.gov.au/heritage-register/detail/?id=$1"}}
Table[17275658] = {{ "P1392" , "Comic Book DB" , "http://www.comicbookdb.com/creator.php?ID=$1"}}
Table[17299517] = {{ "P650" , "RKDartists" , "https://rkd.nl/en/explore/artists/$1"}}
Table[17299580] = {{ "P350" , "RKDimages" , "https://rkd.nl/explore/images/$1"}}
Table[17315091] = {{ "P1252" , "AUSTLANG" , "http://austlang.aiatsis.gov.au/main.php?code=$1"}}
Table[18107552] = {{ "P1529" , "Gertrude database" , "http://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/recherche/globale?texte=$1"}}
Table[18336371] = {{ "P1617" , "BBC Things" , "https://www.bbc.co.uk/things/$1"}}
Table[18558540] = {{ "P1615" , "CLARA" , "http://clara.nmwa.org/index.php?g=entity_detail&entity_id=$1"}}
Table[19348674] = {{ "P1844" , "HathiTrust Catalogue" , "http://catalog.hathitrust.org/Record/$1"}}
Table[19411765] = {{ "P1769" , "denkXweb" , "http://denkxweb.denkmalpflege-hessen.de/cgi-bin/mapwalk.pl?event=Query.Details&obj=$1"}}
Table[19544711] = {{ "P1745" , "Database of Vascular Plants of Canada" , "http://data.canadensys.net/vascan/taxon/$1"}}
Table[19587362] = {{ "P3684" , "Driver Database" , "https://www.driverdb.com/drivers/$1/"}}
Table[20023123] = {{ "P1929" , "ClinVar" , "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/variation/$1/"}}
Table[20080428] = {{ "P1935" , "Database of Classical Scholars" , "https://dbcs.rutgers.edu/index.php?page=person&id=$1"}}
Table[20088163] = {{ "P1948" , "Berliner Papyrusdatenbank" , "http://ww2.smb.museum/berlpap/index.php/$1/"}}
Table[20666306] = {{ "P268" , "منصة البيانات المفتوحة من المكتبة الوطنية الفرنسية" , "http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb$1"}}
Table[20680681] = {{ "P2005" , "Catalogus Professorum Halensis" , "http://www.catalogus-professorum-halensis.de/$1.html"}}
Table[20730803] = {{ "P2016" , "Catalogus Professorum Academiae Groninganae" , "http://hoogleraren.ub.rug.nl/hoogleraren/$1"}}
Table[20749148] = {{ "P2026" , "Avibase" , "http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=$1"}}
Table[20850976] = {{ "P2071" , "Mémoire des hommes" , "http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/$1"}}
Table[20892680] = {{ "P2090" , "Power of 10" , "http://www.thepowerof10.info/athletes/profile.aspx?athleteid=$1"}}
Table[20968889] = {{ "P2063" , "LIPID MAPS" , "http://www.lipidmaps.org/data/LMSDRecord.php?LMID=$1"}}
Table[21008030] = {{ "P2115" , "NDF-RT" , "https://mor.nlm.nih.gov/RxNav/search?searchBy=NUI&searchTerm=$1"}}
Table[21518713] = {{ "P2268" , "database of the Musée d'Orsay" , "http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/professionnels/chercheurs/rech-rec-art-home/notice-artiste.html?nnumid=$1"}}
Table[21585670] = {{ "P2381" , "The Academic Family Tree" , "http://academictree.org/chemistry/peopleinfo.php?pid=$1"}}
Table[23439984] = {{ "P2640" , "Swimrankings.net" , "https://www.swimrankings.net/index.php?page=athleteDetail&athleteId=$1"}}
Table[23667505] = {{ "P2861" , "Leidse Hoogleraren" , "http://hoogleraren.leidenuniv.nl/id/$1"}}
Table[23825128] = {{ "P2862" , "Catalogus Professorum Academiae Rheno-Traiectinae" , "https://profs.library.uu.nl/index.php/profrec/getprofdata/$1"}}
Table[23892012] = {{ "P2750" , "Photographers' Identities Catalog" , "https://pic.nypl.org/constituents/$1"}}
Table[23893915] = {{ "P2752" , "New Zealand Organisms Register" , "http://www.nzor.org.nz/names/$1"}}
Table[23894426] = {{ "P2760" , "Nutrient Tables for use in Australia" , "http://archive.foodstandards.gov.au/consumerinformation/nuttab2010/nuttab2010onlinesearchabledatabase/onlineversion_code.cfm?&action=getFood&foodID=$1"}}
Table[23937518] = {{ "P2794" , "Index Hepaticarum" , "http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/cjb/hepatic/detail.php?no_record=$1"}}
Table[23948774] = {{ "P2796" , "3DMet" , "http://www.3dmet.dna.affrc.go.jp/cgi/show_data.php?acc=$1"}}
Table[23978066] = {{ "P2798" , "Loop" , "http://loop.frontiersin.org/people/$1/overview"}}
Table[24009610] = {{ "P2809" , "Australasian Pollen and Spore Atlas" , "http://apsa.anu.edu.au/sample/$1"}}
Table[24033439] = {{ "P2824" , "Gazetteer of Planetary Nomenclature" , "http://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/$1"}}
Table[24045324] = {{ "P2829" , "Internet Wrestling Database" , "http://www.profightdb.com/wrestlers/$1.html"}}
Table[24053150] = {{ "P3322" , "Vlinderstichting vlinders" , "https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/?vlinder=$1"}}
Table[24248482] = {{ "P2455" , "Species Profile and Threats Database" , "http://www.environment.gov.au/cgi-bin/sprat/public/publicspecies.pl?taxon_id=$1"}}
Table[24284201] = {{ "P2886" , "Shakeosphere" , "https://shakeosphere.lib.uiowa.edu/persons/person.jsp?pid=$1"}}
Table[24529770] = {{ "P2867" , "Q24529770" , "http://www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=$1"}}
Table[24844844] = {{ "P2903" , "Q24844844" , "http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=$1"}}
Table[25328680] = {{ "P3368" , "Prabook" , "http://prabook.com/web/person-view.html?profileId=$1"}}
Table[25349390] = {{ "P2946" , "BacDive" , "http://bacdive.dsmz.de/index.php?rd=$1"}}
Table[25713895] = {{ "P2945" , "British Book Trade Index" , "http://bbti.bodleian.ox.ac.uk/details/?traderid=$1"}}
Table[25877697] = {{ "P2966" , "National Library of Wales archives and manuscripts catalog" , "https://archives.library.wales/index.php/$1"}}
Table[25932135] = {{ "P2971" , "GCatholic.org" , "http://www.gcatholic.org/c/$1"}}
Table[25933001] = {{ "P2972" , "Standards for Networking Ancient Prosopographies: Data and Relations in Greco-Roman Names" , "http://data.snapdrgn.net/person/$1/"}}
Table[25933063] = {{ "P2973" , "Spenserians" , "http://spenserians.cath.vt.edu/AuthorRecord.php?recordid=$1"}}
Table[25935022] = {{ "P2977" , "Lord Byron and his Times" , "http://www.lordbyron.org/persRec.php?&selectPerson=$1"}}
Table[26879218] = {{ "P3398" , "Butterflies and Moths of North America" , "http://www.butterfliesandmoths.org/$1"}}
Table[26924544] = {{ "P3186" , "TAXREF" , "https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/$1"}}
Table[26951121] = {{ "P3187" , "Marburger Professorenkatalog" , "http://www.uni-marburg.de/uniarchiv/pkat/details?id=$1"}}
Table[26998510] = {{ "P3117" , "DSSTox" , "https://comptox.epa.gov/dashboard/$1"}}
Table[27243340] = {{ "P3196" , "earthquake.usgs.gov" , "http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/$1"}}
Table[27511104] = {{ "P3326" , "World Waterfall Database" , "http://www.worldwaterfalldatabase.com/waterfall/$1"}}
Table[27675378] = {{ "P2100" , "Banque de noms de lieux du Québec" , "http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/fiche.aspx?no_seq=$1"}}
Table[27768245] = {{ "P3353" , "National Recreation Trails Database" , "http://www.americantrails.org/NRTDatabase/trailDetail.php?recordID=$1"}}
Table[27942421] = {{ "P3379" , "Model Manual" , "http://nymag.com/fashion/models/$1"}}
Table[27960389] = {{ "P3407" , "Klosterdatenbank" , "http://klosterdatenbank.germania-sacra.de/gsn/$1"}}
Table[28004084] = {{ "P4508" , "CycleBase" , "http://www.cyclebase.nl/?lang=en&page=renner&id=$1"}}
Table[28064236] = {{ "P2434" , "Panarctic Flora" , "http://nhm2.uio.no/paf/flora#paf-$1"}}
Table[28152287] = {{ "P3443" , "Victorian Heritage Database" , "http://vhd.heritagecouncil.vic.gov.au/places/$1"}}
Table[28481333] = {{ "P3076" , "Open Beauty Facts" , "https://world.openbeautyfacts.org/category/$1"}}
Table[28924629] = {{ "P3472" , "VICNAMES" , "https://maps.land.vic.gov.au/lassi/VicnamesUI.jsp?placeId=$1"}}
Table[29043329] = {{ "P3998" , "Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica" , "http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=$1"}}
Table[29388258] = {{ "P3960" , "Base Autor" , "http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/autor_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=$1"}}
Table[29446384] = {{ "P3863" , "Fari e Segnalamenti" , "http://www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/fari/Pagine/$1.aspx"}}
Table[29577112] = {{ "P2181" , "Finnish MP database" , "https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/$1.aspx"}}
Table[30044481] = {{ "P2182" , "Finnish Ministers database" , "http://valtioneuvosto.fi/en/government/history/governments-and-ministers/report/-/r/m2/$1"}}
Table[30374403] = {{ "P763" , "PEI Register of Historic Places" , "http://www.gov.pe.ca/hpo/app.php?nav=details&p=$1"}}
Table[32805749] = {{ "P1428" , "Lost Art Internet Database" , "http://www.lostart.de/EN/Verlust/$1"}}
Table[33060574] = {{ "P4120" , "Q33060574" , "http://www.heritagetrust.on.ca/en/index.php/oha/details?id=$1"}}
Table[36581948] = {{ "P4186" , "Australian Women's Register" , "http://www.womenaustralia.info/biogs/$1.htm"}}
Table[38707107] = {{ "P3888" , "Collectie Boijmans Online" , "http://collectie.boijmans.nl/maker/$1"}}
Table[42160060] = {{ "P4357" , "Q42160060" , "http://calmview.musikverk.se/CalmView/Record.aspx?src=CalmView.Persons&id=$1"}}
Table[42307894] = {{ "P4108" , "Gedbas" , "https://gedbas.genealogy.net/person/show/$1"}}
Table[42684574] = {{ "P2025" , "Find A Grave cemetery" , "https://www.findagrave.com/cemetery/$1"}}
Table[42800691] = {{ "P4457" , "Discography of American Historical Recordings" , "http://adp.library.ucsb.edu/index.php/talent/detail/$1"}}
Table[43156779] = {{ "P3304" , "Q43156779" , "http://www.gemalen.nl/gemaal_detail.asp?gem_id=$1"}}


return Table